Általános szerződési feltételek

A Wlap Kft Általános Szolgáltatási Feltételei
Nyomtatható verzió

1. Bevezetés
1.2. Szolgáltató adatai
1.3. Az Általános Szolgáltatási Feltételek adatai
2. A szolgáltatások leírása
2.1. Webcsomag szolgáltatás (WCS)
2.2. Optimalizált webcsomag szolgáltatás (OW)
2.3. Optimalizált Kulcsszó (OKSZO)
2.4. Domain név regisztráció, karbantartás (DOM)
2.5. Web tárhely biztosítás (TAR)
2.6. Önálló e-mail szolgáltatás (EMAIL)
2.9. Szolgáltatások összefoglaló táblázata kódok szerint
3. Fizetési feltételek
4. A szerződés időtartama, a rendes felmondás szabályai
5. Adatváltozás, a szerződés módosítása
6. Adatvédelem, adatkezelés
7. Vitarendezés

   
1. Bevezetés
  Jelen dokumentum a Wlap Informatikai Kft - a továbbiakban Szolgáltató - web publikációs szolgáltatásainak általános feltételeit tartalmazza.
1.2. Szolgáltató adatai
- Név: Wlap Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
- Cégjegyzék szám : 01-09-911586
- Székhely: 1222 Budapest, Liszt Ferenc utca 49.
- Telefax szám : (1) 577-2076
- Internet cím : www.wlap.hu
- Központi e-mail cím : info@wlap.hu
1.3. Az Általános Szolgáltatási Feltételek adatai
  - Általános Szolgáltatási Feltételek hatályba lépése: 2009. február 1
  - Hatályának megszünése: visszavonáskor (Visszavonást jelent új verzió hatályba lépése is.)
  - Közzététel: Jelen szerződési feltételeket a Szolgáltató elektronikus úton mindenki számára elérhetővé teszi a www.wlap.hu/aszf honlapon, ügyfélszolgálati irodájában, valamint ügyfeleinél folytatott tárgyalások során személyesen is hozzáférhetővé teszi.
2. A szolgáltatások leírása
2.1. Webcsomag szolgáltatás (WCS)
  Szolgáltató lehetőséget biztosít Előfizetőnek - a szerződés mennyiségi keretein belül - tartalmi oldalak (szöveg, képek) interneten történő publikálására.
  A szolgáltatás Szolgáltató központi számítógépein működik, amelyek folyamatos kapcsolatban állnak az Internet világhálózattal, és így lehetővé teszi a fenti oldalak folyamatos elérését az Internet WWW (Word Wide Web) szolgáltatásán keresztül a http://www.cegnev.wlap.hu ill. http://cegnev.wlap.hu címen, ahol "cegnev" Előfizető által megadott egyedi azonosító.
A rendelkezésre állás éves szinten 99,9%.
  Szolgáltató regisztrálja Előfizetőt a rendszerben, ezután az adatok rögzítése, ill. módosítása az Interneten keresztül "on-line" történik.
  Az on-line adatmódosításhoz szükséges induló jelszót Szolgáltató szerződéskötéskor megadja. Az induló jelszót adatvédelmi okokból Előfizetőnek első belépéskor módosítania kell.
  Mind az on-line módosítás, mind a web publikációs szolgáltatás a megrendelés szerinti terjedelemben, és a szerződés érvényességi idején belül működik.
  Szolgáltató a rendszerben minden olyan (pl. web design) változtatás jogát fenntartja, amely Előfizető érdekeit nem sérti.

  Előfizető elfogadja, hogy az előfizetői szerződés aláírásával egyidejűleg Szolgáltató Előfizető rendelkezésére bocsátja az adatok feltöltéséhez, valamint az oldal szerkesztéséhez szükséges induló jelszót, ezzel Szolgáltató szerződési kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti, a szerződés Előfizető általi aláírása teljesítésigazolásnak minősül. Szolgáltató .
  Előfizető ilyen igénye esetén . lehetőségeihez mérten segítséget nyújt Előfizetőnek a .webcsomag. oldalak megszerkesztésében, adatokkal való feltöltésében, ám ennek elmaradása, vagy csak részben történő megvalósulása nem jelenti Szolgáltató teljesítésének elmaradását, sem hibás vagy késedelmes teljesítését
2.2. Optimalizált webcsomag szolgáltatás (OW)
  Az Optimalizált webcsomag szolgáltatás a 2.1. pontban tárgyalt webcsomag szolgáltatás bővített változata, vagyis a 2.1. pontban foglaltak mindenben érvényesek rá.
  Szolgáltató beregisztrálja a webcsomagot a nagyobb magyar és nemzetközi keresőrendszerekbe, különös tekintettel a Google-re.
  Szolgáltató Előfizetővel együttműködve kialakítja a webcsomag menüszerkezetét, és kulcsszavait, ill. javaslatokat tesz rá. Hasonlóan szoros együttműködésben kialakítják a tartalmi oldalak szerkezetét, tartalmát.
  Szolgáltató szoftvertámogatással, internetes infrastruktúrájával mindent megtesz annak érdekében, hogy a megadott kulcsszavakra történő kereséskor a webcsomag minél jobb pozíciót érjen el.
  A kulcsszavakhoz kapcsolódó poziciókat és a forgalmi adatokat Szolgáltató folyamatosan figyeli és naplózza.
  Szolgáltató a regisztrált adatokból havi rendszerességgel elemzéseket készít. Az elemzések kiértékeléséhez Előfizető számára konzultációs lehetőséget biztosít, ahol szükség esetén újabb javaslatokat tesz a hatékonyság növelésére.
  Előfizető a webcsomag teljeskörű on-line hozzáférésével itt is rendelkezik, de az optimalizáció sikere érdekében vállalja, hogy lényeges változtatásokat csak Szolgáltatóval egyeztetve végez.
2.3. Optimalizált Kulcsszó (OKSZO)
  Optimalizált kulcsszó csak érvényes Optimalizált webcsomaghoz rendelhető
  Szolgáltató vállalja, hogy a megadott kulcsszó kapcsán különleges kereső-optimalizálást végez az adott webcsomagra.
  Előfizető tudomásul veszi, hogy a kulcsszó optimalizálás olyan szofver-technikákat alkalmaz (pl. másodlagos domain név), amely nem teszi lehetővé ugyanazon kulcsszó több, különböző webcsomag támogatását, ezért csak szabad (nem foglalt) kulcsszóra rendelhető.
2.4. Domain név regisztráció, karbantartás (DOM)
  Szolgáltató vállalja, hogy az adott domain neveket az Internethez tartozó gépek hierarchikus címrendszerének meghatározott szintjén delegáltatja, vagyis annak szabad felhasználhatósága végett az Internet Domain kezelésébe adja, majd a regisztrálást követően jelen szerződés időtartama alatt a folyamatos használhatóság érdekében szervizeli azokat.
  A felek rögzítik, hogy a domain név regisztrálása, regisztrálási rendje a http://www.nic.hu oldalon megtalálható ún. Domainregisztrációs Szabályzat elnevezésű dokumentum delegálási feltételeinek alapján történik.
A felek kijelentik, hogy a dokumentum rendelkezéseit magukra, mint Regisztrátorra és mint Igénylőre nézve kötelezőnek ismerik el.
  Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt domain név regisztrációt a szerződés aláírásától számított 21 munkanapon belül teljesíti.
  Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató új domain regisztráció esetén az adott domain nevet a maga nevére regisztrálja, Előfizető nevére használati jogot biztosít. Szolgáltató azonban garantálja, hogy lehetővé teszi az adott domain név átregisztrálását más Szolgáltatóhoz, amennyiben Előfizető ezt az igényét Szolgáltató felé írásban jelzi valamint a Szolgáltató felé fennálló díjtartozását maradéktalanul megfizeti.
  Szolgáltató a domain név szervizelését a sikeres domain név regisztráció/átregisztráció megtörténtét követően, a szerződés teljes időtartama alatt folyamatosan elvégzi.
  A rendelkezésre állás éves szinten 99,9%.
2.5. Web tárhely biztosítás (TAR)
  Web tárhely csak érvényes domain név karbantartás szolgáltatáshoz rendelhető
  A Szolgáltató vállalja, hogy az Előfizető részére a Szolgáltató szerverén a kért mennyiségben tárhelyet biztosít.
  A rendelkezésre állás éves szinten 99,9%.
2.6. Önálló e-mail szolgáltatás (EMAIL)
  E-mail szolgáltatás csak érvényes domain név karbantartás szolgáltatáshoz rendelhető.
  Szolgáltató vállalja, hogy az Előfizető által megadott e-mail címekre a beüzemelést követően érkező elektronikus leveleket szerverein tárolja és azonosítási (felhasználói név, jelszó) eljárást követően az Előfizető rendelkezésére bocsátja azokat.
  Szolgáltató vállalja, hogy az e-mail címeket a sikeres domain név regisztráció megtörténtét követő 3 munkanapon belül biztosítja az Előfizető részére.
2.9. Szolgáltatások összefoglaló táblázata kódok szerint
  WCS_5 - 5 oldalas web csomag
WCS10 - 10 oldalas web csomag
WCS20 - 20 oldalas web csomag
WCS50 - 50 oldalas web csomag
  OW__5 - 5 oldalas optimalizált web csomag
OW_10 - 10 oldalas optimalizált web csomag
OW_20 - 20 oldalas optimalizált web csomag
OW_50 - 50 oldalas optimalizált web csomag
  OKSZO - Optimalizált kulcsszó
  DOM_HU - Domain név regisztráció, karbantartás a .hu TLD alá
DOM_EU - Domain név regisztráció, karbantartás a .eu TLD alá
DOM_COM - Domain név regisztráció, karbantartás a .com TLD alá
  TAR__50 - Tárhely max. 50 MB
TAR_100 - Tárhely max. 100 MB
TAR_200 - Tárhely max. 200 MB
TAR_500 - Tárhely max. 500 MB
  EMAIL_1 - E-mail szolgáltatás max. 1 db email cím
EMAIL_5 - E-mail szolgáltatás max. 5 db email cím
EMAIL10 - E-mail szolgáltatás max. 10 db email cím
3. Fizetési feltételek
  Előfizető az előfizetői szerződés alapján köteles megfizetni az ott rögzített egyszeri regisztrációs díjat, valamint az ott rögzített fizetési ütemezés szerinti üzemeltetési díjakat Szolgáltató számlája ellenében, a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül.
  Amennyiben Előfizető fizetési kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti, úgy Szolgáltató jogosult az esedékesség napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra késedelmi kamatként a jegybanki alapkamat kétszeresét felszámolni.
  Előfizető 30 napot meghaladó fizetési késedelme súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alapján Szolgáltató jogosult az előfizetői szerződést azonnali hatályú, rendkívüli felmondással megszüntetni, vagy a szolgáltatást korlátozni (így különösen Előfizető elérési adatait, adatmódosítási lehetőségét). Az ilyen szolgáltatás korlátozás nem csökkenti az előfizetői szerződés alapján az Előfizetőt terhelő üzemeltetési díjfizetési kötelezettséget.
4. A szerződés időtartama, a rendes felmondás szabályai
  Előfizető és Szolgáltató között az előfizetői szerződés aláírásának napjától számítva, az előfizetői szerződésen feltüntetett időtartamra, határozott idejű szerződés jön létre, amely a határozott időtartam leteltét követően a Felek külön rendelkezése nélkül, automatikusan . határozatlan időtartamúvá alakul, amennyiben Előfizető nem jelzi kifejezetten, írásban . legalább a határozott időtartam leteltét 30 nappal megelőzően . hogy az előfizetői szerződés határozatlan időtartamúvá alakulását nem kívánja.
  A szerződés határozott időtartama alatt Előfizető az előfizetői szerződés rendes felmondással történő megszüntetése esetén a határozott időtartam lejártának napjáig számított üzemeltetési díjakból hártalévő összeg megfizetése egyösszegben, azonnal esedékessé válik.
  A szerződés határozatlan időtartama alatt a szerződés megszüntethető a másik félhez eljuttatott írásbeli rendes felmondással, 30 napos felmondási idővel.
5. Adatváltozás, a szerződés módosítása
  Az előfizetői szerződésben rögzített adatok (így különösen: számlázási név, számlázási cím, postai név, postacím, telefon, fax, e-mail cím) változását Szerződő Fél köteles a másik félnek írásban bejelenteni, a bejelentés elmaradásáról eredő károkért kizárólag a mulasztó fél felelős.
  Az előfizetői szerződés tartalma kizárólag kétoldalúan, írásban módosítható, akár további szolgáltatással való kibővítéséről, akár bizonyos szolgáltatással való csökkentéséről van szó.
6. Adatvédelem, adatkezelés
  A .webcsomag. oldalak tartalmáért a felelősség kizárólag Előfizetőt terheli. Szolgáltató jogosult a 2. pont szerinti segítségnyújtást megtagadni, illetve a . webcsomag. oldalak tartalmát korlátozni/törölni, amennyiben észleli, hogy az Előfizető által igényelt, illetve feltöltött tartalom jogszabályba vagy jóerkölcsbe ütközik. Ezen túlmenően azonban Szolgáltató nem köteles a .webcsomag. oldalak tartalmi ellenőrzésére.
  Előfizető kifejezetten hozzájárul, hogy Szolgáltató az Előfizető adatait, valamint az általa feltöltött tartalmat az előfizetői szerződésből eredő jogos igényei érvényesítése érdekében kinnlevőség behajtásával foglalkozó személyeknek, szerveknek, hatóságoknak átadhatja, valamint saját marketing célra szintén felhasználhatja.
7. Vitarendezés
  Szerződő felek rögzítik, hogy az előfizetői szerződésből eredő jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére pedig kikötik hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Deltasoft-Internet Kft.    |   1116 Budapest, Duránci u. 29.
 Az oldalt szolgáltatja: wlap.hu